Articles

Nice House For You

Kung ikaw ay nagdi-dream ng isang magandang house, mayroon sa’king pinakitang assurance ang Panginoon na gusto Niya itong ibigay sa iyo.

Nung nalulungkot ang mga disciples nung nalaman nilang iiwan sila ni Jesus, mayroon Siyang ipinangako sa Kanyang mga disciples na may kaugnayan sa dream house na gusto mo.

John 14: 1-3

“Let not your heart be troubled; you believe in God, believe also in Me.

In My Father’s house are many mansions; if it were not so, I would have told you.
I go to prepare a place for you.

And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself, that where I am, there you may be also.”

 

Habang binabasa ko ito naririnig ko ang boses ng Panginoon sa background. Nag-e-explain at nag-a-assure Siya na kung sa heaven nag-prepare Siya ng mansion para sa mga nagtitiwala sa Kanya, ganoon din ang pinlano Niya (meaning tapos na ang plan) para sa iyo dito sa lupa. Sapagka’t Siya ang Diyos na nagsu-supply ng lahat ng ating pangangailangan.

 

“And my God shall supply all your needs
according to His riches in glory by Christ Jesus.”
Philippians 4:19

 

Leave a Reply