Articles

You Will Live

“I shall not die, but live,
and declare the works of the Lord!”
Psalm 118:17

Mayroon ka bang kinatatakutang kaaway, sakit o karamdaman?
Gusto mo bang malaman ang dapat mong gawin para magtagumpay?

Believe and declare:

“I shall not die, but live, and declare the works of the Lord!”

Alam mo ba na hindi sasabihin dito na “… And declare the works of the LORD!” kung hindi ka pagagalingin ng Diyos? Paano mo ide-declare ang works ng Diyos kung wala ka ng hininga, hindi ba?

 

Kaya paniwalaan mo na “… you will not die but live ” at ito ang mangyayari sa iyo.

“For as He thinks in His heart, so is he.”- Proverbs 23:7