Ministry

JFM Anniversary Celebration

Hanggang ngayon parang hindi ako makapaniwalang unti-unti ng natutupad ang vision na ibinigay sa’kin ng Panginoon nuong 1997. Last December 3, 2011, our Church celebrated simultaneously from Luzon, Visayas, and Mindanao; the very First Anniversary of  “Joseph Feeding Mission”

Lahat kami ay namangha sa ginawa ng Panginoon. Siya ang dahilan kaya kami nakapag-establish ng Feeding Centers sa Luzon, Visayas and Mindanao. All glory belongs to Him and Him alone!

Click HERE for more photos or add us on Facebook!